testarea nepsy - clinica medicum

Testarea neuropsihologică NEPSY – ce este și cum se efectuează?

Termenul NEPSY este un acronim obținut pornind de la cuvintele: neuropsihologie (NE din neuro și PSY din psihologie). Această denumire a fost aleasă pentru a facilita utilizarea transculturala a bateriei NEPSY și este un standard internațional de aur în evaluarea neuropsihologică la copii.

NEPSY este un instrument complex, creat pentru a evalua dezvoltarea neuropsihologică a copiilor preșcolari și școlari. NEPSY a fost dezvoltat pornind de unele obiective obiective inter-relaționate. NEPSY este un instrument complex, creat pentru a evalua dezvoltarea neuropsihologică a copiilor preșcolari și școlari. 

Mulți copii din mediul școlar prezintă tulburări de dezvoltare cum ar fi dislexia, tulburări de atenție, tulburări de limbaj, dificultăți grafomotorii și probleme de învățare. Fiind un instrument cuprinzător, oferă atât o evaluare cantitativă a stării neuropsihologice, cât și o analiza calitativă a performanței, contribuind astfel la înțelegerea problemelor cognitive, comportamentale și educaționale cu care se confruntă acești copii. Bateria NEPSY poate de asemenea facilita dezvoltarea intervențiilor comportamentale, educaționale și cognitive.

Care sunt scopurile evaluării cu NEPSY?

Testarea oferă informații cantitative și calitative despre funcționarea cognitivă în mai multe domenii: senzoriomotor, atenție și funcții executive, memorie, limbaj, vizuospațial. Informațiile calitative se referă la comportamentele specifice ale copilului în timpul testării. Informațiile cantitative se referă la scorurile individuale obtinuțe care pot fi interpretate în contexte clinice și diagnostice.

NEPSY poate fi utilizat în scop de monitorizare a tratamentelor și a simptomelor (de către medicul curant), de diagnostic de către medic după testare și în scop de a monitoriza eficiența terapiei (kinetoterapeuți, terapeuti ocupaționali, terapeuți comportamentali, logopezi).

Ce fel de copii pot fi supuși acestui test?

Copiii pot fi testați cu bateria NEPSY dacă:

 • Se află în proces de adopție iar familia dorește să cunoască profilul cognitiv al copilului pe cele 5 domenii măsurate
 • Dacă au deficit de atenție, nu se pot concentra, sunt în proces de diagnostic pentru ADHD
 • Au fost diagnosticați cu Tulburări din Spectrul Autismului
 • Au diverse întârzieri de limbaj
 • Sunt la vârsta școlară și au dificultăți de scris, citit sau calcul matematic
 • Au deficite motorii diverse cauzate de întârzieri, afecțiuni neuromotorii
 • Au deficiență vizuală: există o multitudine de probe care pot fi aplicate direct sau adaptate pentru dificultățile de vedere.  
 • Au diagnostice medicale care pot să influențeze funcționarea cognitivă: epilepsie, hidrocefalie, tumori cerebrale, traumatisme cranio-cerebrale, tulburări genetice, craniostenoză sindromică, agenezie de corp calos, ventriculomegalie, malformația Arnold-Chiari,
 • Au în istoricul medical evenimente speciale care ipotetic pot să producă modificări cognitive ulterioare: greutate mică la naștere, prematuritate, hipoxie la naștere, expunere la substanțe toxice pre și postnatal (ex plumb, alcool, droguri), au urmat chimioterapie sau radioterapie.
 • Trebuie să urmeze tratamentul cu terapie cu protoni (Proton Beam Therapy)
 • Au dificultăți în a învăța care nu pot fi explicate prin factori legați de inteligență, senzoriali sau medicali
 • Au tendința de a dezvolta simptome fizice sau temeri asociate cu probleme școlare

Ce informații putem obține cu NEPSY?

Domeniile principale evaluate sunt atenție și funcții executive, senzoriomotor, vizuospațial, memorie și limbaj. În urma testării vor exista scoruri individuale pentru fiecare subtest, cât și scoruri generale pentru fiecare domeniu.

Senzoriomotor:

 • Imitarea pozițiilor mâinilor: Acest subtest evaluează abilitatea copilului de a imita diferite poziții ale mâinii.
 • Bătaia ritmică a degetelor: Acest subtest evaluează dexteritatea degetelor.
 • Precizia vizuomotorie: Acest subtest evaluează viteza motorie fină și precizia coordonării dintre ochi și mână.
 • Secvențe Motorii Manuale: Acest subtest evaluează abilitatea copilului de a imita o serie de secvențe de mișcare ritmice.
 • Discriminarea degetului: Acest subtest evaluează abilitatea de a identifica input-ul tactil, fară ajutorul celui vizual.

Atenție și funcții executive:

 • Turnul: Acest subtest evaluează funcțiile executive ale planificării, monitorizării autoreglării și rezolvării de probleme.
 • Atenție Auditivă și Setul de Răspuns: Acest test evaluează abilitatea copilului de a fi vigilent și de a-și menține atenția auditiva selectiva, precum și abilitatea de a comuta și menține un grup nou și complex de elemente, care implica atât răspunsuri similare, cât și contrastante.
 • Atenție Vizuală: Acest subtest evaluează viteza și acuratețea cu care copilul poate să parcurgă o serie de elemente și să localizeze un element țintă.
 • Statuia: Acest subtest evaluează persistenta motorie și inhibiția.
 • Fluența Desenului: Acest subtest evaluează abilitatea copilului de a genera cât mai multe desene diferite într-un timp cât mai scurt prin unirea a cel puțin doua puncte.
 • Lovește și Bate: Acest subtest evaluează capacitatea de autoreglare și de inhibiție a stimulilor imediați prezentați sub formă vizuală, care intra în conflict cu indicația verbală.

Limbaj:

 • Denumirea Parților Corpului: Acest subtest evaluează o componenta de baza a limbajului expresiv: denumirea.
 • Procesarea Fonologică: Prima sarcina din cadrul acestui subtest evaluează capacitatea de a identifica cuvinte din segmente de cuvinte și să formeze un gestalt auditiv. A doua sarcina evaluează segmentarea fonologica la nivelul fragmentelor de cuvinte (silabe) și la nivelul sunetelor corespunzătoare literelor (foneme).
 • Numirea Rapidă: Acest subtest evaluează abilitatea de a denumi rapid cuvinte familiare.
 • Înțelegerea Instrucțiunilor: Acest subtest evaluează abilitatea de a procesa și de a răspunde rapid la instrucțiuni verbale de o complexitate crescândă.
 • Repetarea Cuvintelor fără Sens: Acest subtest evaluează encodarea, decodarea fonologică și articularea cuvintelor fară sens. prezentat.
 • Fluența Verbală: Acest test evaluează abilitatea de a genera cuvinte în cadrul unor categorii semantice și fonemice specifice. Categoria fonemica se adresează doar categoriei 7-12 ani.
 • Secvențe Oromotorii: Acest subtest evaluează coordonarea oromotorie în repetarea secvențelor de articulare.

Vizuospațial:

 • Copierea Desenului: Acest subtest evaluează integrarea vizuomotorie.
 • Săgeți: Acest subtest evaluează abilitatea copilului de a stabili orientarea unei linii.
 • Construcția din Cuburi: Acest subtest evaluează abilitatea copilului de a reproduce construcții tridimensionale după un model sau o imagine.
 • Găsirea Drumului: Acest subtest evaluează cunoașterea relațiilor vizuospatiale și a directionalității, precum și abilitatea de a folosi aceste cunoștinte pentru a transfera o rută de pe o hartă simplă și schematică pe una mai complexă.

Memorie:

 • Memoria Numelor: Acest subtest evaluează memoria vizuală imediată și întârziată.
 • Memoria Narativă: Acest subtest evaluează memoria auditivă atât în condiții de reactualizare liberă cât și în cazul reactualizării de bază de indicii.
 • Repetarea Propozițiilor: Acest subtest evaluează abilitatea copilului de a repeta propoziții de o complexitate și lungime crescândă măsurând capacitatea memoriei auditive.
 • Învățarea Listei: Acest test evaluează capacitatea de a reține și de a reactualiza o listă de cuvinte.

Pentru a beneficia de această evaluare, contactați-ne la numărul de telefon 0219178 și solicitați o testare NEPSY  pentru copii cu psihologul Simion Andreea Mădălina.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bulevardul Mircea Eliade, nr. 18, Sector 1, Bucuresti

Telefon

Telefon

0219178

Email

Email

contact@clinicamedicum.ro

Programare online

Programare online

Click aici!

X